Atelier Totem is een initiatief van Stichting Totem, opgericht in 2007. Stichting Totem stelt zich ten doel de maatschappelijke participatie van mensen met "iets psychiatrisch" te bevorderen.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Aart van der Lit - voorzitter

Hugo van Doorn - penningmeester

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende functie en bestaat uit de volgende leden:

Anne Stael - voorzitter. Directeur Zien wat onzichtbaar is

Rob Schouw - directeur-bestuurder KunstenHuis Idea

Angelien Steen - psychiater GGZ Centraal

Rachel Gerrits - deelnemer, lid medezeggenschapsraad Binnenband

Johan Verburg - consultant RABO-bank

 

De Raad van Toezicht komt jaarlijks 4 keer bij elkaar.

Team Atelier Totem

Bij Atelier Totem werken vier vaste medewerkers.

Team_Aart

Aart

Stichting Atelier Totem is in 2007 opgericht door Aart van der Lit uit passie voor de zorg.  Aart studeerde sociale wetenschappen en heeft ruime werkervaring als groepswerker, trajectbegeleider en onderzoeker in de verslavingszorg. Nu is hij verantwoordelijk voor de zorg en de organisatie van Atelier Totem. 

Team_Gwen

Gwen

Sinds 2016 werkt Gwen Peters ook bij Atelier Totem. Gwen is een creatieve duizendpoot, met veel ervaring in de creatieve sector. Gwen is gespecialiseerd in edelsmeden, beeldhouwen en schilderen/tekenen. Op dit moment is zij er op de maandag en de donderdag.

Team_Hugo

Hugo

Hugo van Doorn kwam in 2008 bij Atelier Totem en verzorgt het financiële deel van de stichting. Hugo is technisch opgeleid en heeft gewerkt als kunstbronsgieter en begeleidde kunstenaars.

Team_Wiilma

Wilma

Wilma zorgt bij Atelier Totem voor de administratieve ondersteuning, planning en biedt iedereen een luisterend oor.

Totem vrijwilligers

Er werken verschillende vrijwilligers bij Atelier Totem die de deelnemers helpen en begeleiden. Interesse als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op.

 

Totem Stage

Bij Atelier Totem bieden we stages aan op HBO-niveau, zoals social work, creatieve therapie en SPH. Iets voor jou? Neem dan contact met ons op.

 

Kwaliteit

Totem is HKZ-gecertificeerd.

Als zorgorganisatie is Stichting Totem verbonden aan de koepelorganisatie BVKZ. Tevens zijn wij aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.