Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Stichting Totem op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen onjuistheden of onvolledigheden onverhoopt voorkomen. Stichting Totem is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Stichting Totem. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Totem.